Księgowość, kadry i płace

Nie pozwól,
by zalał cię deszcz formalności.

Korzyści

Zewnętrzna księgowość to między innymi:

  • Obsługa kontroli skarbowych
  • Poufność – istotna szczególnie w odniesieniu do kwestii kadrowo-płacowych
  • Transfer ryzyka – przeniesienie na podmiot zewnętrzny ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami i ich konsekwencjami
  • Obniżenie kosztów – Państwa firma nie będzie przeznaczać funduszy na stworzenie i utrzymanie stanowisk pracy, na ubezpieczenia zdrowotne, składki emerytalne, na zakup komputerów i oprogramowania, materiałów biurowych, kosztów archiwum itp.
  • Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów podatkowych, administracyjnych, majątkowych
  • Dostęp do danych w dowolnym miejscu – obsługa w oparciu o rozwiązania wykorzystujące Internet, gwarantuje Państwu możliwość dostępu do danych księgowych z dowolnego miejsca, w każdym momencie