Księgowość, kadry i płace

Nie pozwól,
by zalał cię deszcz formalności.

nadto… księgowość+

  • obsługujemy kontrole US i innych instytucji,
  • przygotowujemy i wysyłamy do KRS całą dokumentację po zamknięciu roku u osób prawnych,
  • wdrażamy informatyczne systemy księgowe u naszych klientów,
  • opracowujemy plany kont i polityki rachunkowości,
  • wdrażamy księgowość zarządczą – kontroling,
  • organizujemy zależne lub niezależne od nas działy księgowości dla klientów,
  • kształcimy i przygotowujemy kadry: księgowych i specjalistów ds. kadr i płac,
  • dobieramy kadry księgowe dla naszych klientów i wdrażamy je do pracy,
  • konsultujemy rozwiązania organizacyjne dot. księgowości u naszych klientów.